De pensioenbranche is volop in beweging: het nieuwe Pensioenakkoord, de digitalisering van de pensioenketen, het verbod op provisie bij complexe financiële producten… Ingegeven door media, toezichthouders en wetgevers zijn transities en veranderprocessen in de pensioenbranche en de financiële dienstverlening in het bijzonder, aan de orde van de dag. De klant nog meer centraal stellen en een geoptimaliseerde bedrijfsvoering, dat is het doel. Met transparantie, kostenefficiëntie en kwaliteit als randvoorwaarden. 

Innovatief en slagvaardig

Veel pensioenuitvoerders zijn actief in het op peil brengen en houden van hun administratieve performance. Om in een steeds sterker concurrerende markt echter het verschil te maken, is meer nodig. Meer mensen, die in staat zijn door innovatieve oplossingen meer te doen met bestaande gegevensbronnen. En een vernieuwd ICT-landschap. Alleen dan kunnen organisaties met een slagvaardig administratieorgaan voldoen aan alle wensen van de klant.

Ringelberg AIM – kennis van zaken, persoonlijke benadering

Dynamiek alom in de pensioen- en verzekerbranche dus. En laat dat nu net het specialisme van Ringelberg AIM zijn: project- en verandermanagement in de pensioenbranche. Arnoud Ringelberg: “Juist in een branche waar cijfers en regels de boventoon voeren en de belangen groot zijn, zie ik vanuit mijn jarenlange ervaring een persoonlijke benadering als een must om verandertrajecten met succes te realiseren. Mijn werkwijze kenmerkt zich dan ook door een hoog menselijk en persoonlijk gehalte, met oog voor klant, medewerker én bedrijfsresultaat. In combinatie met een gestructureerde aanpak en technische knowhow, draag ik daarmee bij aan het eenvoudiger maken van pensioenorganisaties.”

Als hoofd van de pensioenadministratie geef ik regelmatig sturing aan projecten die de uitvoering van de pensioenregeling raken. Wij hebben een aantal jaren geleden contact gezocht met Arnoud Ringelberg om het project management voor het project “ van pensioenleeftijd 65 naar 67” voor ons uit te voeren. Tijdens de uitvoering van zo’n project komen veel verschillende zaken aan de orde zoals de gecontroleerde conversie van gegevens; communicatie aan deelnemers, bemensing van het project, bewaken van de project voortgang en het bewaken van het project budget. Arnoud heeft er mede voor gezorgd dat dit project juist en tijdig werd opgeleverd. Zijn altijd positieve en energieke aanpak hielp de projectmedewerkers scherp te blijven en zijn voortgangsrapportages over het project zorgde ervoor dat de opdrachtgevers voldoende vertrouwen hadden in de goede afloop van het project. Inmiddels zijn wij een aantal jaren en projecten verder en hebben nog meerdere keren naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van Arnoud.

 

Tjalling Luidinga, Shell Pensioenbureau Nederland B.V.