De pensioenbranche is volop in beweging: het nieuwe Pensioenakkoord, de digitalisering van de pensioenketen, het verbod op provisie bij complexe financiële producten… Ingegeven door media, toezichthouders en wetgevers zijn transities en veranderprocessen in de pensioenbranche en de financiële dienstverlening in het bijzonder, aan de orde van de dag. De klant nog meer centraal stellen en een geoptimaliseerde bedrijfsvoering, dat is het doel. Met transparantie, kostenefficiëntie en kwaliteit als randvoorwaarden. 

Innovatief en slagvaardig

Veel pensioenuitvoerders zijn actief in het op peil brengen en houden van hun administratieve performance. Om in een steeds sterker concurrerende markt echter het verschil te maken, is meer nodig. Meer mensen, die in staat zijn door innovatieve oplossingen meer te doen met bestaande gegevensbronnen. En een vernieuwd ICT-landschap. Alleen dan kunnen organisaties met een slagvaardig administratieorgaan voldoen aan alle wensen van de klant.

Ringelberg AIM – kennis van zaken, persoonlijke benadering

Dynamiek alom in de pensioen- en verzekerbranche dus. En laat dat nu net het specialisme van Ringelberg AIM zijn: project- en verandermanagement in de pensioenbranche. Arnoud Ringelberg: “Juist in een branche waar cijfers en regels de boventoon voeren en de belangen groot zijn, zie ik vanuit mijn jarenlange ervaring een persoonlijke benadering als een must om verandertrajecten met succes te realiseren. Mijn werkwijze kenmerkt zich dan ook door een hoog menselijk en persoonlijk gehalte, met oog voor klant, medewerker én bedrijfsresultaat. In combinatie met een gestructureerde aanpak en technische knowhow, draag ik daarmee bij aan het eenvoudiger maken van pensioenorganisaties.”

Ik heb gedurende een periode van vier jaar intensief en goed met Arnoud samengewerkt. Het betrof hier in eerste instantie het opzetten van het nieuwe pensioenfonds Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. Vervolgens hebben we in de daaropvolgende jaren een aantal ingrijpende product- en regelingwijzigingen doorgevoerd. Arnoud heeft bewezen uitstekend het project en change management aan te sturen. Dankzij hem hebben we de verschillende projecten succesvol kunnen afronden, binnen de gestelde tijdslijnen en budgetten.

 

Sebastiaan van den Dries, Shell Pensioenbureau Nederland B.V.