Problematiek

Pensioen is een zak met geld die je vertaalt in een uitkering vanaf het moment van ingang tot je komt te overlijden. Pensioen lijkt zo simpel. Maar er zijn veel belangen die tegenstrijdig kunnen zijn en net zoveel belanghebbenden. Deelnemers en partners, maar ook overheid, bedrijven en bedrijfstakken. Moet die verplichtstelling nu wel of niet blijven bestaan? Moet er sprake zijn van een vaste rekenrente of toch de marktrente? Hoe zit het met de solidariteit tussen generaties? Welke invloed heeft Europa op het Nederlandse pensioen? En, hoe moeten we pensioen eenvoudig communiceren zodat deelnemers nu eens wat meer aandacht aan dit belangrijke onderwerp gaan besteden? Veel vragen met even zoveel antwoorden.

Pensioenakkoord & modernisering

In 2010 is de basis gelegd voor een pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers: “in mindere tijden minder en in betere tijden meer pensioen”. Het heeft tot in 2016 geduurd voordat de bijbehorende wetgeving er kwam. Talrijke varianten werden doorgerekend voordat de sector op een kader kwam dat geschikt was voor wetgeving. Het zal niet de laatste wijziging zijn. De komende tien jaar zullen zich kenmerken door een van de grootste stelselwijzigingen in de geschiedenis van het Nederlandse pensioen. Geholpen door maatschappelijke trends komt er meer aandacht voor de individuele opbouw, gecombineerd met collectieve deling van risico’s. Er ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven die nog niet voorkomen in de huidige waaier van oplossingen voor pensioen of inkomen voor later. En of dat nog niet genoeg is, heeft de sector ook de handen vol aan modernisering van dienstverlening en communicatie.

Structuur

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, het streven naar structuur en een planmatige aanpak blijft belangrijk. Niets is onmogelijk, zolang je maar het gewenste resultaat in het vizier houdt en de juiste vragen stelt. En ja, als beantwoording van die vragen dan wat langer duurt dan je aanvankelijk had gedacht, is het niet erg. Daarover moet je duidelijk communiceren en complexe onderwerpen vereenvoudigen.

Als headhunter kreeg ik in 2009 het eerste persoonlijke contact met Arnoud. Vanaf 2011 is Arnoud via Quermo’s bemiddeling gestart bij Shell Pensioenfonds. Sindsdien is er een zeer prettige samenwerking opgebouwd tussen Shell Pensioenfonds, Quermo en Arnoud. In de jaren dat we nu samenwerken heeft Arnoud zich naar volle tevredenheid van Quermo en de CEO van Shell Pensioenfonds ingezet en heb ik Arnoud leren kennen als een uitstekende project-/programmamanager met een grote inhoudelijke deskundigheid, een sterke resultaatgerichtheid en een continue drive om mensen mee te krijgen en doelen tijdig te bereiken. Voor de toekomst zie ik voor Arnoud een managerial of bestuurdersrol in een pensioenomgeving en/of een rol als ondernemer in partnership met anderen. Welk pad het ook wordt, ik weet zeker dat het succesvol zal verlopen. En daarom beveel ik Arnoud graag van harte aan.

 

Paul van Bijsterveldt, Quermo