Problematiek

Pensioen is een zak met geld die je vertaalt in een uitkering vanaf het moment van ingang tot je komt te overlijden. Pensioen lijkt zo simpel. Maar er zijn veel belangen die tegenstrijdig kunnen zijn en net zoveel belanghebbenden. Deelnemers en partners, maar ook overheid, bedrijven en bedrijfstakken. Moet die verplichtstelling nu wel of niet blijven bestaan? Moet er sprake zijn van een vaste rekenrente of toch de marktrente? Hoe zit het met de solidariteit tussen generaties? Welke invloed heeft Europa op het Nederlandse pensioen? En, hoe moeten we pensioen eenvoudig communiceren zodat deelnemers nu eens wat meer aandacht aan dit belangrijke onderwerp gaan besteden? Veel vragen met even zoveel antwoorden.

Pensioenakkoord & modernisering

In 2010 is de basis gelegd voor een pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers: “in mindere tijden minder en in betere tijden meer pensioen”. Het heeft tot in 2016 geduurd voordat de bijbehorende wetgeving er kwam. Talrijke varianten werden doorgerekend voordat de sector op een kader kwam dat geschikt was voor wetgeving. Het zal niet de laatste wijziging zijn. De komende tien jaar zullen zich kenmerken door een van de grootste stelselwijzigingen in de geschiedenis van het Nederlandse pensioen. Geholpen door maatschappelijke trends komt er meer aandacht voor de individuele opbouw, gecombineerd met collectieve deling van risico’s. Er ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven die nog niet voorkomen in de huidige waaier van oplossingen voor pensioen of inkomen voor later. En of dat nog niet genoeg is, heeft de sector ook de handen vol aan modernisering van dienstverlening en communicatie.

Structuur

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, het streven naar structuur en een planmatige aanpak blijft belangrijk. Niets is onmogelijk, zolang je maar het gewenste resultaat in het vizier houdt en de juiste vragen stelt. En ja, als beantwoording van die vragen dan wat langer duurt dan je aanvankelijk had gedacht, is het niet erg. Daarover moet je duidelijk communiceren en complexe onderwerpen vereenvoudigen.

We hebben voor het eerste samengewerkt in een project waarmee een nieuw product werd geïntroduceerd in de pensioenregeling van een grote multinational. Aansluitend is het deelnemersportaal dat is gekoppeld aan de pensioenregeling uitgebreid. In een volgend project hebben we samen de transitie van Shell Pensioenfonds geleid. Administratie en communicatie werden geoutsourced van Shell Pensioenbureau Nederland BV naar Syntrus Achmea.

Arnoud is een gedreven project manager, die snel en gestructureerd tot een pragmatisch aanpak en een acceptabel plan komt. Als mijn “tegenspeler” in de genoemde projecten altijd constructief op zoek naar een oplossing. In onze gezamenlijke agile aanpak, zorgt Arnoud voor een gezonde dosis “blauwe” realiteit. Het hogere doel, een succesvolle tijdige implementatie, staat voorop.  Ik heb dit ervaren als echt partnership, samen bouwen we het resultaat. Schouder aan schouder het vele werk in onze complexe organisaties, samen met vele collega’s voor elkaar brengen. Creatief, met kennis van zaken en doelgericht.

 

Gerco van der Wilt, Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV