Passie & Enthousiasme

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat het vooral gaat om weten wie je zelf bent. Dat het belangrijk is om vanuit je eigen kracht je omgeving op een positieve wijze te benaderen. Dit zorgt ervoor dat je als vanzelf dingen voor elkaar krijgt, zonder dat het je heel veel energie kost. Sterker nog: wie met passie werkt en enthousiasme uitstraalt krijgt daar passie en enthousiasme voor terug. Met dezelfde passie als waarmee ik muziek maak, begeleid ik bedrijven, projecten en mensen bij transities, optimalisaties en fusies in de pensioenbranche. De juiste toon is cruciaal. Perfecte timing een must. En samenwerken van grote toegevoegde waarde.

Innovaties & Initiatieven

Vanuit zowel professie als passie ben ik als conceptbedenker en -ontwikkelaar nauw betrokken bij de coöperatie SamenLeven. Bedoeld voor ZZP-ers en MKB-ers gericht op het samen ontwikkelen van een inkomensvoorziening voor later. Door te investeren in de regionale economie, bijvoorbeeld in woningen, woon/zorg, energie en infrastructuur. Dat levert niet alleen rendement op, maar versterkt ook de regio. De coöperatie is van en voor ondernemers, SamenLeven Conceptontwikkeling BV vult de benodigde randvoorwaarden in, zoals het aantrekken van werkkapitaal, een slim administratiesysteem voor het platform, de binding van investeringsdoelen en het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Voor meer informatie, zie www.samenleven-rivierenland.nl.

Lid van het IM-register

Het IM-Register wil datgene zijn wat de naam suggereert: een onafhankelijk en openbaar register waarin zichtbaar is welke personen in Nederland op professionele basis interim management uitvoeren.

Voor meer informatie, zie www.imregister.nl.

Als headhunter kreeg ik in 2009 het eerste persoonlijke contact met Arnoud. Vanaf 2011 is Arnoud via Quermo’s bemiddeling gestart bij Shell Pensioenfonds. Sindsdien is er een zeer prettige samenwerking opgebouwd tussen Shell Pensioenfonds, Quermo en Arnoud. In de jaren dat we nu samenwerken heeft Arnoud zich naar volle tevredenheid van Quermo en de CEO van Shell Pensioenfonds ingezet en heb ik Arnoud leren kennen als een uitstekende project-/programmamanager met een grote inhoudelijke deskundigheid, een sterke resultaatgerichtheid en een continue drive om mensen mee te krijgen en doelen tijdig te bereiken. Voor de toekomst zie ik voor Arnoud een managerial of bestuurdersrol in een pensioenomgeving en/of een rol als ondernemer in partnership met anderen. Welk pad het ook wordt, ik weet zeker dat het succesvol zal verlopen. En daarom beveel ik Arnoud graag van harte aan.

 

Paul van Bijsterveldt, Quermo