Passie & Enthousiasme

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat het vooral gaat om weten wie je zelf bent. Dat het belangrijk is om vanuit je eigen kracht je omgeving op een positieve wijze te benaderen. Dit zorgt ervoor dat je als vanzelf dingen voor elkaar krijgt, zonder dat het je heel veel energie kost. Sterker nog: wie met passie werkt en enthousiasme uitstraalt krijgt daar passie en enthousiasme voor terug. Met dezelfde passie als waarmee ik muziek maak, begeleid ik bedrijven, projecten en mensen bij transities, optimalisaties en fusies in de pensioenbranche. De juiste toon is cruciaal. Perfecte timing een must. En samenwerken van grote toegevoegde waarde.

Innovaties & Initiatieven

Vanuit zowel professie als passie ben ik als conceptbedenker en -ontwikkelaar nauw betrokken bij de coöperatie SamenLeven. Bedoeld voor ZZP-ers en MKB-ers gericht op het samen ontwikkelen van een inkomensvoorziening voor later. Door te investeren in de regionale economie, bijvoorbeeld in woningen, woon/zorg, energie en infrastructuur. Dat levert niet alleen rendement op, maar versterkt ook de regio. De coöperatie is van en voor ondernemers, SamenLeven Conceptontwikkeling BV vult de benodigde randvoorwaarden in, zoals het aantrekken van werkkapitaal, een slim administratiesysteem voor het platform, de binding van investeringsdoelen en het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Voor meer informatie, zie www.samenleven-rivierenland.nl.

Lid van het IM-register

Het IM-Register wil datgene zijn wat de naam suggereert: een onafhankelijk en openbaar register waarin zichtbaar is welke personen in Nederland op professionele basis interim management uitvoeren.

Voor meer informatie, zie www.imregister.nl.

Ik heb gedurende een periode van vier jaar intensief en goed met Arnoud samengewerkt. Het betrof hier in eerste instantie het opzetten van het nieuwe pensioenfonds Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. Vervolgens hebben we in de daaropvolgende jaren een aantal ingrijpende product- en regelingwijzigingen doorgevoerd. Arnoud heeft bewezen uitstekend het project en change management aan te sturen. Dankzij hem hebben we de verschillende projecten succesvol kunnen afronden, binnen de gestelde tijdslijnen en budgetten.

 

Sebastiaan van den Dries, Shell Pensioenbureau Nederland B.V.