Voor Hagee Stichting, het ondernemingspensioenfonds voor Technische Unie, heb ik de functie van manager pensioenbureau ad interim ingevuld. In de hectische tijd dat een herstelplan werd samengesteld en opgeleverd is in samenwerking met accountant en actuaris een jaarrekening opgeleverd en is de rapportage aan de toezichthouder verzorgd. In de periode dat ik de functie bekleedde heb ik een bijdrage geleverd aan de invulling van eisen rondom communicatie aan de deelnemers en heb ik samen met het bestuur invulling gegeven aan een deskundigheidsplan voor het bestuur.

Het pensioenbureau van Hagee Stichting bestaat uit 2,5 FTE en is verantwoordelijk voor de uitvoering en de administratie van de pensioenregelingen van Hagee Stichting.