Beknopte beschrijving:
Voor een project bij een pensioenverzekeraar waarin pensioenregelingen werden aangepast in het kader van nieuwe wetgeving was ik verantwoordelijk voor de inrichting van een zogenaamde verwerkingsstraat. Hierbij is gekozen voor een projectorganisatie die werd opgezet naast de bestaande organisatie. Mijn verantwoordelijkheid bestond voornamelijk uit het onderhouden van contacten met de organisatie en het zorgen voor een goede samenwerking met de front office. Het laatste zorgde voor een goed begrip van administratieve mogelijkheden ten aanzien van de aan te bieden oplossingen; er ontstond een brug tussen front office en back office.